Puutavarat ja puusepäntyöt perinteiseen puurakentamiseen

Lähipuu

Tuotteissamme käytetty puutavara on pääosin itse sahaamaamme lähipuuta. Läheltä, yksityisiltä metsänomistajilta hankittava puu tukee kotimaisen maaseudun elinkeinoa.

Lähipuut saapuvat meille tukkeina, jonka jälkeen kaikki työstö sahauksesta valmiiksi tuotteiksi, tapahtuu samassa paikassa.

Lähipuun jalostuksessa määrät ja erät ovat pieniä. Tunnemme puun alkuperän ja laadun, ja tämä tieto välittyy ostajalle asti. Kohteesta riippuen joskus voi olla hyvin olennaista tietää esimerkiksi puun ikä ja alkuperä, koska tämä vaikuttaa suoraan puun laatuun ja ominaisuuksiin.

Sahausmäärämme ovat vuositasolla rajalliset, minkä vuoksi osa tuotteistamme ei ole lähipuuta. Tilausvaiheessa voit varmistaa puun alkuperän.

Toimimme nollahukka-periaatteella. Kaikki sahaukseen tullut puutavara käytetään hyödyksi. Toimitilat ja puutavarakuivaamo lämpiävät sahausjätteellä ja käyttämämme sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Puu on elävä materiaali, ja siihen tulee suhtautua kunnioituksella.

Sua kutsun metsähinen,

nöyränä käyn kankahalle.

Mielessäni honka petäjäinen,

Tapiolle toiveeni esitän.

Näytä hirsi hyvänlainen,

tulevaan torppaani sopiva.

Siitä veistän sydämellä,

tupani myös tuleville.

Me tunnemme puun.