Vanhojen talojen korjaukset vaativat juuri sen oikean puun.

Asiakkaan omista tukeista tuotteeksi

Omistatko metsää, saatko sahatukit sopivasti? Omasta raaka-aineesta sahauttaminen tai mahdollisesti olemassa olevan puutavaran höyläyttäminen on usein järkevä vaihtoehto rakennuspuutavaran hankkimiseksi. Puiden kaatohommassa ja tukkien katkonnassa sekä sahatavaran valmistelussa höyläystä varten kannattaa noudattaa mm. seuraavia ohjeita:

 

 • Tukit ovat suoria ja mahdollisimman vähän kapenevia. Tällöin puutavaran saanto on paras.
 • Karsinta on suoritettu huolella ja mahdolliset tyvilaajentumat on poistettu.
  Tämä helpottaa kuorintatyötä ja sahausta ja siten säästää aikaa eli rahaa.
 • Tukit ovat mahdollisimman saman pituisia. Tällöin rimoitustyö on helpompaa.
 • Tukeissa ei ole repeytymiä tai kaatohalkeamia (kaato suoritettava oikein!). Nämä on kuitenkin poistettava ennen sahausta!
 • Tukit ovat puhtaita. Hiekka ja kivet ovat terän surma. Varmistathan myös että puissa ei ole metallia. Vierasesineiden aiheuttamat terävauriot laskutetaan! Pihapuissa olevat naulat ja muut metalliesineet ovat kokemuksen mukaan enemmän sääntö kuin poikkeus!
 • Jos sahatavara kuivataan taapelissa, kannattaa käyttää kuivia rimoja. Taapelin pohja on tehtävä suoraksi. Paksut tavarat taapeloidaan pohjalle ja lautatavara päälle. Sahatavara on tapuloitava siten, että jokainen sahatavarakappale on rimojen välissä mahdollisimman päästä. Pitkät ”huiskat” kieroutuvat varmasti! Taapelin päällä kannattaa laittaa esimerkiksi tukkeja painoksi.
 • Taapelin päällä EI saa kävellä, jotta laudat pysyisivät puhtaina hiekasta.
 • Höyläystä silmälläpitäen taapeli on tehtävä mahdollisimman pölyttömään paikkaan – ei esimerkiksi tien poskeen. Tuulen mukana kulkeva hiekanpöly tarttuu lautoihin ja tylsyttää höylänterät.
 • Höylälle tuotava puutavara on oltava puhdasta ja suoraa. Höylä ei tee kierosta ja sivuväärästä puutavarasta suoraa lattialautaa. Lika tylsyttää terät ja pinnan laatu kärsii.
 • Myös lautojen ja lankkujen päät on oltava puhtaat ja suorat. Vinoja ja lohjenneita tai päästään kiilamaisia kappaleita ei voi syöttää höylään. Tarvittaessa käsittelemme puutavaran tasaamossamme, jossa kappaleiden päässä olevat viat voidaan katkoa pois.
 • Kuorellinen sahatavara on ei-toivottua, koska kuori sisältää aina epäpuhtauksia. Kuori siis kannattaa poistaa jo sahauksen yhteydessä. Tällöin myös toukkavaara poistuu.
 • Höylättävä puutavara on oltava riittävän kuivaa hyvän pinnanlaadun saavuttamiseksi. Etenkin sateisina kesinä tai talviaikana kylmästä varastosta höyläykseen tuleva taapelissa kuivattu puutavara on usein liian märkää. Tarvittaessa kuivaamme puutavaran kuivaamossamme.

Höylätavaran laatu valitaan jo metsässä. Rungot on arvioitava jo pystyssä rehellisin mielin ennen kaatoa, ja harkita tarkkaan, tuleeko rungoista esimerkiksi halutun laatuista paneelia. Oksat eivät yleensä poistu höylässä. Etenkin männyllä kuoren alta voi paljastua päältäpäin oksattomassakin rungossa pahoja lahoja tai kuivia irtoavia oksia. Kannattaa siis myös arvioida mm. puussa olevia kyhmyjä. Yleensäkin puu ei ole saman laatuista koko rungon paksuudelta, eli haluttua laatua saadaan todennäköisesti vain muutama kappale isostakin tukista.

Onnea savottaan! Jos olet epävarma, kysy rohkeasti neuvoja. Tarpeen tullen tulemme vaikkapa opastamaan puun apteerauksen saloihin.